Kilo Goudbaren Kopen

Een kilo goud kopen blijft natuurlijk nog altijd het mooiste wat er is voor veel mensen. Wanneer we denken aan het kopen van goud denken we direct in kilo’s en daarmee aan de grote bedragen. Hoe verder de goud koers oploopt, hoe groter deze bedragen worden en hoe gelukkiger de eigenaren zich daarom dan ook zullen prijzen. Een kilo goud kopen is niet zomaar voor iedereen weggelegd en het is daarom dan ook van groot belang om de voor- en nadelen hiervan goed te kennen. Wanneer u onvoldoende op de hoogte bent van de mogelijkheden van het goud kan dit er gemakkelijk voor zorgen dat u een hoop kosten zult maken en dat het goud uiteindelijk niet voor het rendement zal zorgen wat u van tevoren in uw hoofd had. Door wel goed op de kosten te letten kunnen mensen die een kilo goud kopen echter wel heel gemakkelijk een hoop geld verdienen en is het daarom dan ook heel interessant om het edelmetaal aan te kopen en op die manier te investeren.

Mensen die een kilo goud kopen doen dit puur om te investeren. We kennen uit de verschillende films natuurlijk allemaal wel de banken en andere instellingen die het goud in grote staven hebben liggen. Deze staven wegen meer dan een kilo, maar ook de kilo baren zijn over het algemeen op een dergelijke plaats opgeslagen. Mensen die een kilo goud kopen doen dit doorgaans dan ook puur om het geld wat ze er mee kunnen beschermen tegen de inflatie en natuurlijk de winst die ze er mee kunnen maken wanneer de goud koers verder oploopt. Onder andere om die reden heeft de overheid besloten dat het niet nodig is om btw te betalen wanneer u goud aan wilt kopen. Dat geldt voor de mensen die een kilo goud kopen, maar ook voor iedereen die er bijvoorbeeld voor kiest om maar een gram of slechts een paar gram te kopen. Dit betekent niet alleen dat het puur als investering een ideale uitgave is, maar ook dat de kosten ervan relatief laag zijn. De kosten slaan in dit geval niet op de waarde van het goud die men dient te betalen, maar de bijkomende kosten. Mensen die een kilo goud kopen betalen namelijk eigenlijk helemaal niet voor dit goud, ze investeren hierin en ruilen om die reden contanten om voor dit edelmetaal. In de financiële wereld wordt er daarom ook wel gezegd dat het kopen van goud wel een uitgave is, maar geen kostenpost. Alleen het deel aan kosten dat de handelaar berekent om er zelf ook nog wat aan over te houden kan worden gezien als kostenpost, de rest is puur een ruilhandel. Dit wordt de meeste mensen die een kilo goud kopen goed duidelijk wanneer ze aan het eind van de rit zien dat ze het goud gewoon weer om kunnen ruilen voor contanten. Hierbij wordt de intrinsieke waarde vergoed. Dit betekent dat een kilo goud kopen er in het geval van een volledig stabiele koers toe zal leiden dat er een fractie wordt verloren ten opzichte van het aankoopbedrag. Deze fractie staat voor de verkoopkosten. Gezien de huidige en afgelopen ontwikkelingen van de goud koers zullen mensen die een kilo goud kopen over het algemeen veel meer terugkrijgen voor het edelmetaal dan ze er ooit voor hebben betaald, waardoor we er doorgaans alleen maar beter van worden.

Mensen die een kilo goud kopen dienen echter wel goed na te denken over bijvoorbeeld de verzending en de opslag. Het klinkt in eerste instantie namelijk wel heel aantrekkelijk om het goud gewoon zelf te bewaren door het thuis neer te leggen, maar u kunt zich vast voorstellen dat u hiermee wel een aanzienlijk risico neemt. Zo bestaat er altijd de kans dat het goud ontvreemd zal worden of dat het op een andere manier verloren gaat. Mensen die een kilo goud kopen dienen er daarom voor te zorgen dat er thuis een uitstekend beveiligde ruimte ontstaat of dat er aan de andere kant wordt gekozen voor een bedrijf dat er op een professionele manier voor kan zorgen dat het goud goed beschermd zal worden en dat de waarde hiervan op die manier in ieder geval behouden zal blijven. Een kilo goud kopen brengt in de beide gevallen extra kosten met zich mee en het is dus van belang dat men deze goed tegen elkaar afweegt en daarnaast natuurlijk vergelijkt met het risico op een eventuele ontvreemding of verdwijning. Hierbij is het voor mensen die een kilo goud kopen onder andere van belang dat ze kijken naar de toekomstige aankopen die er eventueel nog plaats zullen gaan vinden. Wanneer men nog meer aankopen verwacht te gaan doen is het bijvoorbeeld heel interessant om te kijken naar de mogelijkheden om zelf een goede ruimte aan te schaffen of aan te laten leggen. Het goud kent ondanks het gewicht namelijk relatief kleine afmetingen, waardoor er helemaal geen grote ruimte nodig is om een groot kapitaal op te slaan. Aan de andere kant doen mensen die een kilo goud kopen om eenmalig een groot kapitaal om te zetten in goud er doorgaans goed aan om dit gewoon professioneel op te laten slaan en hier verder niet teveel meer naar om te kijken.

Door er bijvoorbeeld na een jaar weer eens naar te kijken kan men direct zien of er bijvoorbeeld een leuk rendement is gemaakt en kan men er na een bepaalde tijd voor kiezen om het goud weer om te wisselen voor contanten. Mensen die een kilo goud kopen kunnen er na een langere tijd daarmee voor kiezen om de winst te nemen en op die manier bijvoorbeeld een mooie auto of een boot te kopen. Zeker wanneer de goud koers nog een beetje blijft stijgen kunnen mensen die een kilo goud kopen hier behoorlijk aan verdienen.